Over Vitus Consult
Professionals in nalatenschappen

Professionals in nalatenschappen

Vitus Consult handelt op respectvolle wijze nalatenschappen (of delen daarvan) af. Ook kan Vitus Consult erfgenamen begeleiden en adviseren. U heeft één contactpersoon en wordt u op de hoogte gehouden over de vorderingen in de afwikkeling.
Waar nodig, beschikt Vitus Consult over een netwerk van betrouwbare fiscalisten, advocaten, taxateurs, notarissen e.d.  die gespecialiseerd zijn in complexe zaken die deel kunnen uitmaken van een nalatenschap.

Omdat bij de afwikkeling van een nalatenschap veel gegevens van de overledene nodig zijn, heeft Vitus Consult de Nabestaandengids© ontwikkeld. Deze wordt vóór overlijden ingevuld. Hiermee bespaart men de dierbaren een zoektocht na het overlijden en is er ook nog ruimte voor bijvoorbeeld wensen over de uitvaart.

Tip:

Wanneer u uw computer heeft beveiligd met een inlognaam en wachtwoord, zorg er dan voor dat er één contactpersoon die u vertrouwt, weet welke inlognaam en wachtwoord toegang verschaffen tot uw computer. Mocht u ontverhoopt iets overkomen, kan er toch iemand in uw computer.

Lees meer tips