Over Vitus Consult
Professionals in nalatenschappen

Professionals in nalatenschappen

Vitus Consult handelt op respectvolle wijze nalatenschappen (of delen daarvan) af. Ook kan Vitus Consult erfgenamen begeleiden en adviseren. U heeft één contactpersoon en wordt u op de hoogte gehouden over de vorderingen in de afwikkeling.
Waar nodig, beschikt Vitus Consult over een netwerk van betrouwbare fiscalisten, advocaten, taxateurs, notarissen e.d.  die gespecialiseerd zijn in complexe zaken die deel kunnen uitmaken van een nalatenschap.

Omdat bij de afwikkeling van een nalatenschap veel gegevens van de overledene nodig zijn, heeft Vitus Consult de Nabestaandengids© ontwikkeld. Deze wordt vóór overlijden ingevuld. Hiermee bespaart men de dierbaren een zoektocht na het overlijden en is er ook nog ruimte voor bijvoorbeeld wensen over de uitvaart.

Tip:

Behalve een testament, kunt u ook een codicil maken. U kunt dan zelf opschrijven wie uw meubels, sieraden en kleding krijgen als u komt te overlijden. Maar ook hoe uw uitvaart eruit moet zien. Geldbedragen kunt u niet via een codicil aan iemand toewijzen. Ook kunt u sinds 2003 geen executeur meer aanwijzen via een codicil.

Lees meer tips