Over Vitus Consult
Professionals in nalatenschappen

Professionals in nalatenschappen

Vitus Consult handelt op respectvolle wijze nalatenschappen (of delen daarvan) af. Ook kan Vitus Consult erfgenamen begeleiden en adviseren. U heeft één contactpersoon en wordt u op de hoogte gehouden over de vorderingen in de afwikkeling.
Waar nodig, beschikt Vitus Consult over een netwerk van betrouwbare fiscalisten, advocaten, taxateurs, notarissen e.d.  die gespecialiseerd zijn in complexe zaken die deel kunnen uitmaken van een nalatenschap.

Omdat bij de afwikkeling van een nalatenschap veel gegevens van de overledene nodig zijn, heeft Vitus Consult de Nabestaandengids© ontwikkeld. Deze wordt vóór overlijden ingevuld. Hiermee bespaart men de dierbaren een zoektocht na het overlijden en is er ook nog ruimte voor bijvoorbeeld wensen over de uitvaart.

Tip:

Maak in uw computer een bestand aan van al uw inlognamen, toegangscodes en wachtwoorden. Denk aan inlognamen en wachtwoorden van websites waar u regelmatig inlogt, maar ook aan cijfersloten van bijvoorbeeld een koffer, mobiele telefoon of fiets. Zo’n overzicht zorgt ervoor dat u niet meer alles hoeft te onthouden en heeft als bijkomend voordeel dat u bij wijziging van uw (e-mail)adres in een oogopslag kunt zien waar u de wijzigingen moet doorgeven.

Lees meer tips