Over Vitus Consult
Professionals in nalatenschappen

Professionals in nalatenschappen

Vitus Consult handelt op respectvolle wijze nalatenschappen (of delen daarvan) af. Ook kan Vitus Consult erfgenamen begeleiden en adviseren. U heeft één contactpersoon en wordt u op de hoogte gehouden over de vorderingen in de afwikkeling.
Waar nodig, beschikt Vitus Consult over een netwerk van betrouwbare fiscalisten, advocaten, taxateurs, notarissen e.d.  die gespecialiseerd zijn in complexe zaken die deel kunnen uitmaken van een nalatenschap.

Omdat bij de afwikkeling van een nalatenschap veel gegevens van de overledene nodig zijn, heeft Vitus Consult de Nabestaandengids© ontwikkeld. Deze wordt vóór overlijden ingevuld. Hiermee bespaart men de dierbaren een zoektocht na het overlijden en is er ook nog ruimte voor bijvoorbeeld wensen over de uitvaart.

Tip:

Voeg in uw mobiele telefoon het contact ‘ICE’ toe: dit is een internationale afkorting voor ‘In Case of Emergency’. Koppel hieraan het/de telefoonnummer(s) van degene die als eerste moet worden gewaarschuwd wanneer u iets overkomt. Dit voorkomt dat personeel van hulpdiensten kostbare tijd kwijt is met zoeken en waarschuwen van de juiste contactpersoon.

Lees meer tips