Tarieven
Vrijblijvend een eerste afspraak bij u thuis.

Afwikkeling nalatenschap / Boedelafwikkeling

Vitus Consult werkt op basis van een uurtarief omdat het niet mogelijk is om vooraf in te schatten hoeveel tijd de afwikkeling van een nalatenschap kost. Om toch iets meer inzicht in de kosten te kunnen geven, maak ik graag een vrijblijvende eerste afspraak, waarin de situatie en uw wensen worden besproken.

Optioneel is een vooraf vastgesteld budget waarin een vast aantal uren is opgenomen. Dit aantal uren wordt vastgelegd in een offerte. Bij dreigende overschrijding van het gebudgetteerde aantal uren, wordt vooraf uw toestemming gevraagd. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. U ontvangt op of bij de factuur een duidelijke omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden.
Uurtarief 2014: € 92,50 inclusief BTW
Exclusief: reiskosten (€ 0,25/km), kosten van derden (taxateur, notaris e.d.), onkosten t.b.v. de afwikkeling (bijvoorbeeld advertentiekosten)

Vitus Consult maakt graag vrijblijvend en kosteloos een eerste afspraak bij u thuis.

Tip:

Voeg in uw mobiele telefoon het contact ‘ICE’ toe: dit is een internationale afkorting voor ‘In Case of Emergency’. Koppel hieraan het/de telefoonnummer(s) van degene die als eerste moet worden gewaarschuwd wanneer u iets overkomt. Dit voorkomt dat personeel van hulpdiensten kostbare tijd kwijt is met zoeken en waarschuwen van de juiste contactpersoon.

Lees meer tips