Nieuws
Professionals in nalatenschappen

Gerust de toekomst tegemoet

Bespaar uw dierbaren een zoektocht na uw overlijden door nú al uw gegevens vast te leggen in uw persoonlijke Nabestaandengids©.

Tip:

Voeg in uw mobiele telefoon het contact ‘ICE’ toe: dit is een internationale afkorting voor ‘In Case of Emergency’. Koppel hieraan het/de telefoonnummer(s) van degene die als eerste moet worden gewaarschuwd wanneer u iets overkomt. Dit voorkomt dat personeel van hulpdiensten kostbare tijd kwijt is met zoeken en waarschuwen van de juiste contactpersoon.

Lees meer tips